gianni pascoli

gianni pascoli

Il pittore Gianni Pascoli.