Stampelle Beato Luigi Novarese

Stampelle Beato Luigi Novarese

Le stampelle del beato Luigi Novarese, apostolo dei malati