Tartufi Ponzio

Tartufi Ponzio

Tartufi Ponzio (via Maestra).