Foto_eliasampo

Foto_eliasampo

Il grafico lamorrese Elia Sampò